ทุน International Hanken’s Scholarship Scheme เรียนต่อประเทศฟินแลนด์ ปี 2018

International Hanken’s Scholarship Scheme เป็นทุนจาก Hanken School of Economics ที่ให้การสนับสนุนทุนแก่นักศึกษาต่างชาติไม่จำกัดสัญชาติ เพื่อเรียนต่อประเทศฟินแลนด์ ประจำปี 2018

Hanken School of Economics เป็นมหาวิทยาลัยที่โดดเด่นด้านการสอน และงานวิจัย ในสาขาเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

มูลค่าทุนการศึกษาแบ่งตามประเภททุนดังนี้

Hanken Premium Scholarship: ค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพมูลค่า 8000 EUR/ปี (ประมาณ 312,000 บาท)

Hanken Honours Scholarship: ครอบคลุมค่าเล่าเรียน

Hanken Support Scholarship: ครอบคลุม 50% ของค่าเล่าเรียน

 

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักศึกษาที่อาศัยอยู่นอกเขต EU/EEA (ไม่จำกัดสัญชาติ)

-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

-มีผลคะแนนการทดสอบวัดระดับความสามารถด้านภาาอังกฤษ

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ apply.hanken.fi/login

 

ปิดรับสมัคร:

17 มกราคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.hanken.fi

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ