ทุน International Hanns Eisler เรียนต่อปริญญาตรีที่เยอรมนี 37,300 บาทต่อเดือน

Eisler-Haus Leipzig e. V. ถือเป็นหนึ่งในสถาบันที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในวงกว้างของเยอรมนี ก่อตั้งโดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมนักดนตรีและนักแต่งเพลงผู้มีความฝันทั่วโลกให้เข้าถึงโอกาสในเติบดตและสร้างสรรค์ผลงานชั้นยอดได้

ด้วยเหตุนี้ทางสถาบันจึงได้จัดตั้งทุนสนับสนุน International Hanns Eisler สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ปีการศึกษา 2022 – 2023

ทุนนี้มีเป้าหมายเพื่อให้การสนับสนุนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีแรงบันดาลใจและต้องการการส่งเสริมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยผู้ที่ถูกเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนมูลค่า 1,000 ยูโรต่อเดือน (ประมาณ 37,300 บาท) ตั้งแต่การเริ่มเก็บตัวไปจนถึงช่วงกลางเดือนตุลาคม ปี 2023 ที่มีการจัดคอนเสิร์ต

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : Eisler-Haus Leipzig e. V.

สาขาที่กำหนด : ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รูปแบบทุน : ทุนสนับสนุนมูลค่า 1,000 ยูโรต่อเดือน (ประมาณ 37,300 บาท)

จำนวนทุน : ไม่ระบุ

 

คุณสมบัติ:

– เปิดรับสมัครทุกสัญชาติ

– ต้องลงทะเบียนในหลักสูตรตามที่กำหนด และเป็นไปตามเงื่อนไขการรับสมัครของมหาวิทยาลัย

– ผู้สมัครจะต้องมีใบรับรองวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลาย พร้อมหลักฐานแสดงผลการเรียนดี

– ไม่จำกัดอายุ แต่ต้องเป็นนักศึกษาต่างชาติ

– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งการพูดและการเขียนได้เป็นอย่างดี

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

6 กรกฎาคม 2022

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

International Hanns Eisler Scholarships 2022

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ