YSEALI Marine Warriors ชวนเด็กไทยไปเวิร์คช็อปที่เวียดนาม ฟรีทุกรายการ สมัครเลย!!

เพราะการได้รับประสบการณ์ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้กว้างไกล ทั้งยังเป็นการปลดล็อกศักยภาพให้เก่งรอบด้านได้มากยิ่งขึ้น

โครงการ Young Southeast Asian Leaders Initiative ร่วมกับสถานทูตสหรัฐอเมริกาเชิญชวนเยาวชนไทยที่มีใจรักในการผจญภัย สมัครเข้าร่วมโครงการ YSEALI Marine Warriors Regional Workshop ณ เมืองญาจาง ประเทศเวียนนาม

โครงการนี้มีขึ้นเพื่อให้เยาวชนจากกลุ่มประเทศอาเซียนและติมอร์-เลสเตได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับแหล่งน้ำผ่านการตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคชายฝั่งตอนกลางของเวียดนาม

 

 

โดยเวิร์คช็อปในครั้งนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ และดำเนินการโดย World Learning มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับการเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากมลภาวะพลาสติก การทำให้เป็นกรด ภาวะโลกร้อน และการจัดการประมง ฯลฯ

กิจกรรมเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ที่เข้าร่วมได้เรียนรู้การทำงานร่วมกันเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ได้เผชิญทั้งในระยะสั้นและระยะยาว พร้อมทั้งผลักดันให้เกิดการตระหนักและหันมาใส่ใจกับปัญหาสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

 

 

คุณสมบัติ:

– อายุระหว่าง 18 – 25 ปี (ณ เวลาที่สมัคร)

– เป็นพลเมืองและผู้ที่อยู่อาศัยในประเทศที่กำหนด (ประเทศไทยสามารถสมัครได้)

– เป็นสมาชิกของ YSEALI (หากยังไม่เป็น สามารถสมัครได้ที่นี่)

– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ทั้งการเขียนและการพูดอย่างคล่องแคล่ว

– แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำและศักยภาพในการเรียนรู้

– แสดงให้เห็นถึงความสนใจหรือประสบการณ์ร่วมในปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

– แสดงความกระตือรือร้นในการอยากสมัครเข้าร่วมเวิร์กช็อปในครั้งนี้

 

วิธีสมัคร:

สมัครผ่านทางออนไลน์ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

15 กรกฎาคม 2022

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

2022 YSEALI Regional Workshop: Marine Warriors

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ