ทุนผู้นำทางการศึกษาระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัย Alberta ในประเทศแคนาดา ปี 2018

มหาวิทยาลัย Alberta ถูกจัดอันดับอยู่ในระดับท็อป 100 ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก มีโปรแกรมการเรียนระดับปริญญาตรีกว่า 250 โปรแกรม โปรแกรมสูงกว่าปริญญาตรี 170 โปรแกรม

มี 4 วิทยาเขตที่ทันสมัย ซึ่งหนึ่งในนั้น มีวิทยาเขต Saint-Jean ซึ่งเป็นวิทยาเขตที่เน้นเกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศสโดยมีโปรแกรมด้านศิลปศาสตร์ พาณิชย์ การศึกษา วิศวกรรม (ปีแรก) วิทยาศาสตร์ การพยาบาล และการอนุรักษ์และวิทยาการสิ่งแวดล้อม

สำหรับผู้ที่สนใจ ทางมหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา International Entrance Leadership Scholarship โดยจะเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เข้าเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีปีแรก

 

 

ทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาเล่าเรียนที่ประเทศแคนาดา จำนวน 8 ทุน มูลค่าทุน $5,000 (ประมาณ 165,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี  ทุกสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักเรียนต่างชาติสามารถยื่นขอทุนการศึกษาได้

-ผู้สมัครจะต้องแสดงวุฒิการศึกษาก่อนหน้า การคัดเลือกจะไม่มีการสอบใดๆ

-ทุนการศึกษานี้สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมขึ้นในปีแรกของหลักสูตรระดับปริญญาตรีและและเข้ารับการศึกษาด้วยวีซ่านักเรียน การคัดเลือกจะอ้างอิงกับการแสดงออกถึงคุณลักษณะความเป็นผู้นำโดยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนอกหลักสูตร กิจกรรมร่วมกับชุมชนและผลงานทางวิชาการ

 

เอกสารที่จำเป็น:

ผู้สมัครที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักจำเป็นต้องมีหลักฐานแสดงความสามารถทางด้านภาษาในระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้

 

หมดเขตรับสมัคร:

ขั้นตอนทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2017

 

วิธีการสมัคร:

สมัครออนไลน์ได้ที่ the International Major Scholarships in Bear Tracks under Undergraduate Awards

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

กรณีพบเจอปัญหาในการสมัคร ติดต่อได้ที่ : award-at-ualberta.ca

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ