ทุนป.ตรีสำหรับนักศึกษาต่างชาติ เรียนต่อที่ USI มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา

International Scholarships ทุนการศึกษาที่จัดมอบโดย University of Southern Indiana (USI) มหาวิทยาลัยในรัฐอินดีแอนา ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนจากทั่วโลก โดยทางมหาวิทยาลัยแนะนำให้นักศึกษารีบสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยโดยเร็วที่สุดเพื่อเพิ่มโอกาสในการรับทุน

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนนี้แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

-International Merit Scholarships มูลค่า $500 – $3,000 ต่อปี (ประมาณ 16,000 – 96,000 บาท)

-Global Leader Scholarships มูลค่า $10,656 ต่อปีการศึกษา (ประมาณ 341,000 บาท)

-Global Ambassador Scholarships ซึ่งยังไม่ระบุจำนวน

-Intensive English Program Top Achiever มูลค่า $500 (ประมาณ 16,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ต้องทำการสมัครเข้าเรียนที่ USI และได้รับจดหมายตอบรับก่อน

– กรอกใบสมัครทุนการศึกษา International Student Scholarship ในเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด

– ใบแสดงผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเกรดเฉลี่ย 3.25 หรือสูงกว่า

– เป็นนักศึกษาใหม่ที่ยังไม่เคยเรียนในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยมาก่อนหลังจากเรียนจบม.ปลาย

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ใบสมัคร

– จดหมายรับรอง 2 ฉบับ โดยใช้แบบฟอร์มที่กำหนดให้ คลิก

– เรียงความสั้นๆ 2 ฉบับ

 

วิธีการสมัคร:

– สามารถสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ โดยแบบฟอร์มสมัครทุนการศึกษาจะแยกต่างหากจากใบสมัครเข้าเรียน

– สมัครผ่านเว็บไซต์นี้ www.usi.edu/international/admissions/apply

 

ปิดรับสมัคร:

1 มีนาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.usi.edu

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ