ทุนค่าเล่าเรียนระดับปริญญาตรี ณ Griffith University ประเทศออสเตรเลีย

Griffith University ประเทศออสเตรเลีย มอบทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนให้แก่นักศึกษาต่างชาติที่วางแผนจะศึกษาต่อในปีการศึกษา 2020-2021

ภายใต้ชื่อทุน “International Student Excellence Scholarship – Undergraduate with Advanced Standing” ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน 25%

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี ณ Griffith University ประเทศออสเตรเลีย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เป็นนักศึกษาต่างชาติที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) 3.0 ขึ้นไป

2. ลงทะเบียนเรียนต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและได้รับการตอบรับเข้าเรียนภายในวันที่ปิดรับสมัคร

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทุน คลิกที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

กำหนดการปิดรับสมัครสำหรับปีการศึกษา 2020

– Trimester 1 ปิดรับสมัครวันที่ 29 พฤศจิกายน 2019

– Trimester 2 ปิดรับสมัครวันที่ 15 พฤษภาคม 2020

– Trimester 3 ปิดรับสมัครวันที่ 4 กันยายน 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.griffith.edu.au

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ