ด่วน!! องค์การสุรารับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานหลายตำแหน่ง

องค์การสุรา รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานหลายตำแหน่ง โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม – 13 กันยายน 2562

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร:

– หัวหน้ากองตลาดและจําหน่าย

– หัวหน้าแผนกบริหารงานบุคคล

– นักวิชาการบัญชีระดับ 3

– เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมระดับ 3

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. หัวหน้ากองตลาดและจําหน่าย

– อายุ 32-55 ปี วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี การตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์ในการเป็นหรือเคยเป็นผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ที่ดํารงตําแหน่งบริหารไม่ต่ำกว่าระดับผู้จัดการหรือเทียบเท่ามาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ปี มีประสบการณ์และเคยผ่านงานด้านการวางแผนตลาดและจัดจําหน่ายมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี

2. หัวหน้าแผนกบริหารงานบุคคล

– อายุ 28-55 ปี วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรีทุกสาขา (วุฒิ ป.ตรีต้องมีประสบการณ์ในการเป็นหัวหน้างานไม่น้อยกว่า 3 ปี วุฒิ ป.โท ต้องมีประสบการณ์ในการเป็นหัวหน้างานไม่น้อยกว่า 2 ปี)

– หากไม่มีประสบการณ์ในการเป็นหัวหน้างานมาก่อน ต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี

3. นักวิชาการบัญชีระดับ 3

– อายุ 21-35 ปี ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี

– หากมีประสบการณ์ทํางานเกี่ยวกับระบบเอกสารงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจจะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมระดับ 3

– อายุ 23-35 ปี เพศชาย ป.ตรี สาขาวิชาอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

– หากมีประสบการณ์การทํางานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 1-2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

วิธีการสมัคร:

สมัครงาน คลิกที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

13 กันยายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

liquor.thaijobjob.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ