โครงการ “เทศกาลนักศึกษานานาชาติ ” ณ เมือง HARKAT ประเทศอิหร่าน ปี 2018

เทศกาลนักศึกษานานาชาติของ HARKAT เป็นงานที่ใหญ่ที่สุดของอิหร่าน...

October 5, 2018 2 Mins Read
24 Views