แนะนำโครงการฝึกงานนักศึกษานานาชาติ (ISIP) ที่มหาวิทยาลัย Princeton สหรัฐอเมริกา

โครงการฝึกงานนักศึกษานานาชาติ (ISIP) จัดตั้งขึ้นเพื่อให้นักวิชาการรุ่นเยาว์ดาวรุ่ง ที่มีความมุ่งมั่นจากประเทศนอกสหรัฐอเมริกาได้มีโอกาสทำความรู้จักกับมหาวิทยาลัย Princeton รวมทั้งได้ร่วมทำงานและเรียนรู้ร่วมกับอาจารย์และนักวิชาการที่มีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย Princeton

ตามปกติโครงการ ISIP จะเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีนานาชาติเพื่อร่วมฝึกงานในภาคฤดูร้อน ซึ่งโครงการนี้จะดำเนินการโดยสำนักงานรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและการดำเนินงาน

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

เป็นการฝึกงานแบบไม่มีค่าตอบแทน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนฝึกงานระยะเวลาประมาณ 9 สัปดาห์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษานอกสหรัฐอเมริกา และต้องมีอายุไม่เกิน 18 ปี ก่อนเริ่มการฝึกงาน

– เฉพาะนักศึกษาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลาหนึ่งปีเท่านั้นที่สามารถสมัครได้ เช่น นักเรียนชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป

– นักเรียนมัธยมปลายที่กำลังจะเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย รวมถึงนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ไม่มีสิทธิ์สมัคร

– นักเรียนต่างชาติจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขอวีซ่านักศึกษา J-1 ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายด้านที่พัก การดูแลสุขภาพ การเดินทาง และวีซ่าอื่นๆ เอง และต้องส่งเอกสารอย่างเป็นทางการ สำหรับการยืนยันการสนับสนุนทางการเงินก่อนที่จะได้รับการตอบรับจากหลักสูตร

– ในบางกรณี สมาชิกผู้สนับสนุนของคณะ อาจมอบเงินทุนสนับสนุนจากเงินวิจัยของเขา / เธอให้

– (ตามกฎหมาย) ผู้เข้าร่วม ISIP จะต้องการซื้อประกันสุขภาพที่ครอบคลุมตามที่กฎหมายกำหนด

 

วิธีการสมัคร:

ในการสมัคร ผู้ที่สนใจต้องกรอก ใบสมัครทางออนไลน์ พร้อมแนบเอกสารตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร เช่น ประวัติโดยย่อ สำเนาสแกนของใบรับรองผลการเรียนอย่างเป็นทางการ

 

ปิดรับสมัคร:

28 กุมภาพันธ์

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของการฝึกงานนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ