กรมการทหารช่าง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 200 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2562

กรมทหารช่างประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน เหล่าทหารช่างให้หน่วยในส่วนกำลังรบและส่วนสนับสนุนการรบ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 200 อัตรา โดยผู้สมัครไม่จำเป็นต้องสอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ.

รายละเอียดดังนี้

 

 

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก

– เพศชาย อายุไม่เกิน 25 ปี (พ.ศ. 2562 ลบด้วย พ.ศ.เกิด)

– เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการในเหล่าทหารช่าง อย่างน้อย 1 ปี หรือเป็นทหารกองประจำการเหล่าทหารช่างที่จะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุน ใน 1 พฤษภาคม 2562 ซึ่งมีเวลารับราชการอย่างน้อย 1 ปี

– สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.), สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้การรับรอง

 

การรับสมัครสอบ

รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สโมสรนายทหารประทวน ค่ายภาณุรังษี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เว้นวันหยุดราชการ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิงก์ที่แนบไว้ :)

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ