CQUniversity แจกทุนลดค่าเล่าเรียนระดับป.ตรี & ป.โท เรียนต่อประเทศออสเตรเลีย

International Student Scholarship มีให้สำหรับนักศึกษาหลักสูตรใหม่ในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโททุกคนที่ผ่านเกณฑ์การศึกษาของ CQUniversity Australia

ทุนการศึกษาจะให้รางวัลแก่ผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือก เป็นทุนลดเล่าเรียนตลอดระยะเวลาการศึกษาของพวกนักศึกษาภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของทุน รายละเอียดเพิ่มเติมมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

20% ของค่าเล่าเรียนตลอดระยะเวลาของหลักสูตร

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

– ระดับปริญญาตรี

– ระดับปริญญาโท

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาทุกสัญชาติมีสิทธิ์สมัคร

– ต้องเป็นนักศึกษาที่สมัครเรียนที่ CQUniversity Australia และมีผลการเรียนโดดเด่น

– ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติเฉพาะนักเรียนที่สมัครเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือระดับปริญญาโทเท่านั้น

– ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติมีให้สำหรับนักเรียนที่เพิ่งเริ่มเรียนที่ CQUniversity Australia

– ทุนการศึกษานี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับทุนการศึกษา CQUniversity Australia อื่นๆ ได้

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ผลการศึกษาเพื่อใช้ประเมินในการขอรับทุน

 

วิธีการสมัคร:

นักศึกษาสามารถขอรับทุนหลังจากสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทแบบเต็มหลักสูตรที่ CQUniversity Australia โดยสามารถขอสมัครรับทุนได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

31 ธันวาคม 2030

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

cqu.edu.au

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ