จัดเต็ม!! ทุนเรียนต่อป.ตรีจาก University of Alabama มูลค่าสูงสุด 787,000 บาท

University of Alabama แจกทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา ให้แก่นักศึกษาต่างชาติ โดยแบ่งออกเป็น 7 ประเภททุนดังต่อไปนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาแบ่งออกเป็น 7 ประเภทดังนี้

For Presidential Scholarship: $26,000 (ราว 787,000 บาท) (สำหรับผู้ที่มีคะแนนในเกณฑ์ดังนี้ 32-36 ACT หรือ 1420-1600 SAT และ GPA 3.50+)

UA Scholar Scholarship: $20,000 (ราว 606,000 บาท) (สำหรับผู้ที่มีคะแนนในเกณฑ์ดังนี้ 30-31 ACT หรือ 1360-1410 SAT และ GPA 3.50+)

Foundation in Excellence Scholarship: $15,000 (ราว 454,000 บาท) (สำหรับผู้ที่มีคะแนนในเกณฑ์ดังนี้ 29 ACT หรือ 1330-1350 SAT และ GPA 3.50+)

Foundation in Excellence Scholarship: $15,000 (ราว 454,000 บาท) (สำหรับผู้ที่มีคะแนนในเกณฑ์ดังนี้ 30-36 ACT หรือ 1360-1600 SAT และ GPA 3.00-3.49)

Collegiate Scholarship: $10,000 (ราว 303,000) (สำหรับผู้ที่มีคะแนนในเกณฑ์ดังนี้ 28 ACT หรือ 1300-1320 SAT และ GPA 3.50+)

Capstone Scholarship: $8,000 (ราว 242,000 บาท) (สำหรับผู้ที่มีคะแนนในเกณฑ์ดังนี้ 27 ACT หรือ 1260-1290 SAT และ GPA 3.50+)

Capstone Scholarship: $8,000 (ราว 242,000 บาท) (สำหรับผู้ที่มีคะแนนในเกณฑ์ดังนี้ 28-29 ACT หรือ 1300-1350 SAT และ GPA 3.00-3.49)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

อ่านรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร คลิกที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

ผู้ที่สมัครเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีจะได้รับการพิจารณาให้ทุนโดยอัตโนมัติ

 

ปิดรับสมัคร:

15 ธันวาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

gobama.ua.edu

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ