สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดรับสมัคร “นักเรียนนายสิบตำรวจ” 6,400 อัตรา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 จำนวน 6,400 อัตรา

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย

2. วุฒิการศึกษาม.6/ปวช. หรือเทียบเท่า

3. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 27 ปีบริบูรณ์

4. ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม.และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม. และคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่กำหนด

 

จำนวนตำแหน่งและอัตราการรับสมัครฯ:

 

วิธีการสมัคร:

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต 30 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2562  www.policeadmission.org

 

ปิดรับสมัคร:

– รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต 30 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2562

– สอบข้อเขียน 10 ธันวาคม 2562

– ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนฯ 17 ธันวาคม 2562

– ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 27 มกราคม 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

กองการสอบ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ