ทุนป.ตรี สำหรับนักศึกษาต่างชาติ จาก Memorial University of Newfoundland ประเทศแคนาดา

Memorial University of Newfoundland เสนอทุนการศึกษา International Undergraduate Entrance Scholarships สำหรับเรียนต่อในระดับปริญญาตรี สาขาใดก็ได้

Memorial University of Newfoundland เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ ที่ตั้งอยู่ในเซนต์จอห์นส์ ประเทศแคนาดา สำหรับรายละเอียดทุนมีดังนี้

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– Entrance scholarships ทุนสำหรับนักเรียนต่างชาติ มีมูลค่า $ 3,000 และ $ 4,400 CAD (ประมาณ 75,000 – 110,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี สาขาใดก็ได้

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักศึกษาต่างชาติ

-ทั้งนี้ นักศึกษาต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว

-สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

วิธีการสมัคร:

หากมีคุณสมบัติตรงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด จะได้รับการพิจารณาโดยอัตโนมัติเมื่อสมัครเรียนที่ Memorial

 

ปิดรับสมัคร:

1 ตุลาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.mun.ca

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ