ทุนการศึกษา IWC สำหรับนักเรียนต่างชาติ เพื่อศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลีย ปี 2018

ทุนการศึกษา IWC-Ken Thiess (Type A) และ IWC Masters Scholarships (Type B) เป็นทุนการศึกษาอันทรงเกียรติที่มอบให้เป็นประจำทุกปีแก่ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเป็นผู้นำด้านน้ำในอนาคต เพื่อศึกษาหลักสูตรการจัดการน้ำแบบบูรณาการ ที่มหาวิทยาลัย Griffith ประเทศออสเตรเลีย

 

 

ทุนการศึกษา:

– สูงสุด 3 ทุน สำหรับทุนการศึกษาประเภท A และ 1 ทุนสำหรับทุนการศึกษาประเภท B

– ทุนการศึกษาประเภท A : ทุนการศึกษาแต่ละทุน มีมูลค่าประมาณ AU$ 92,645 (ประมาณ 2.2 ล้านบาท) ซึ่งจะครอบคลุมค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน ค่าครองชีพ ค่าเดินทางไปประเทศออสเตรเลีย ค่าธรรมเนียม สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย วีซ่านักเรียน และประกันสุขภาพในต่างประเทศ

– ทุนการศึกษาประเภท B : ทุนการศึกษามีมูลค่าประมาณ AU$ 52,500 (ประมาณ 1.2 ล้านบาท) ซึ่งจะครอบคลุมค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท สาขาการจัดการน้ำแบบบูรณาการ (MIWM)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ทุนการศึกษาประเภท A : ผู้นำด้านน้ำในอนาคตจากประเทศที่มีความสำคัญในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก ละตินอเมริกา แอฟริกาและตะวันออกกลาง หนึ่งในทุนการศึกษาเหล่านี้จะได้รับการสงวนและมอบให้กับผู้สมัครหญิง

– หากต้องการสมัครทุนการศึกษาหลักสูตร IWC Masters ผู้สมัครจะต้องมีประสบการณ์ในวิชาชีพอย่างน้อย 2 ปี (งานที่ได้รับค่าจ้างหรืออาสาสมัคร) ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร และต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว

 

วิธีการสมัคร:

– หากต้องการดูข้อกำหนดในการเข้าร่วมโปรแกรม MIWM โปรดตรวจสอบเว็บไซต์ของ Griffith สำหรับข้อกำหนดในการเข้าประเทศ

– ในการสมัคร คุณต้องกรอกใบสมัครออนไลน์ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2018

 

หมดเขตรับสมัคร:

1 สิงหาคม 2018 (ทุนประจำปี) หลักสูตรต่อไปจะเริ่มในเดือนกุมภาพันธ์ 2019

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ