ด่วน!! โครงการเยาวชนนานาชาติครั้งที่ 9 IYCN ณ ประเทศเนปาล หมดเขต 30 ก.ย. นี้!!

International Youth Camp Nepal เป็นโครงการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเยาวชนจากทั่วโลก โดยริเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมปี 2015 เรื่อยมาจนถึงปัจจบันที่มีการจัดขึ้นทุกๆ เดือนกรกฎาคมและธันวาคมของทุกปี

9th International Youth Camp Nepal (IYCN) หรือค่ายเยาวชนนานาชาติครั้งที่ 9 IYCN มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม, การพัฒนาความเป็นผู้นำ, ความสัมพันธ์ มิตรภาพระดับโลก, การเสริมพลังเยาวชน, ฯลฯ เป็นค่ายเยาวชนนานาชาติฤดูร้อนและฤดูหนาวที่มีเยาวชนนานาชาติกว่า 500 คนเข้าร่วม โดยในปีนี้ ทางโครงการจะจัดขึ้นในวันที่ 20 – 29 ธันวาคม 2019

 

 

เป้าหมายหลักของโครงการ:

– เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและมิตรภาพระดับโลก

– เพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำ การสร้างทีม และทักษะการเป็นผู้ประกอบการในหมู่ผู้เข้าร่วมและเสริมสร้างศักยภาพในการเป็นผู้นำในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

– เพื่อให้ผู้เข้าร่วมพัฒนาความเข้าใจทั้งตนเองและโลกอย่างลึกซึ้งมากขึ้น

– เพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมตระหนักรู้ในศักยภาพตนเอง ความรู้สึกเชิงบวกทั้งด้านความเป็นอยู่ การใช้ชีวิตที่ดีและสงบสุข

– เพื่อให้ผู้เข้าร่วมค้นพบความงามวัฒนธรรมและจิตวิญญาณของดินแดนแห่งเทือกเขาหิมาลัย ประเทศเนปาล

 

กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นภายในโครงการ:

– การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม, อาหาร, เฉลิมฉลองความหลากหลาย, มิตรภาพข้ามวัฒนธรรม

– การฝึกอบรมเรื่องความเป็นผู้นำ การเป็นผู้ประกอบการและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

– การทำงานเป็นทีม, การเล่าเรื่อง, การแสดงความสามารถ

– การสำรวจและรับรู้ตนเอง

– การเคลื่อนไหวเข้าจังหวะบำบัด (Dance Movement Therapy)

– โยคะและการนั่งสมาธิ

– การนำเสนอของประเทศต่างๆ

– Local Authentic Experience (ประสบการณ์โฮมสเตย์ในหมู่บ้านท้องถิ่น 1 คืน)

– การเยี่ยมชมมรดกโลก

– การไต่เขาไปยังน้ำตก

– แคมป์กองไฟ

– เที่ยวชมน้ำตก Nagarkot

 

คุณสมบัติ:

– เยาวชนจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา ผู้ลงทุน หรือผู้นำ

– มีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีทั้งการพูด ฟัง อ่าน และเขียน เนื่องจากโปรแกรมจะดำเนินการเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด

– อายุ 16 ถึง 35 ปีจากทุกมุมโลก (ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 16 ปี หรือเกินกว่า 35 ปีก็สามารถสมัครได้ การพิจารณาจะแยกเป็นกรณีไป)

– กรอกแบบสมัครให้สมบูรณ์

– มีพาสปอร์ต

– สามารถจ่ายค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมได้

 

ค่าธรรมเนียม:

– USD 249 – 749 (ประมาณ 7,600 – 22,800 บาท) ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่สมัคร โดยค่าธรรมเนียมจะครอบคลุมค่าอาหาร, ค่าที่พัก, ค่ารถรับส่ง, ค่าเดินทางไปเยี่ยมชมเมืองต่างๆ, ค่าเข้าเมืองโบราณ, ค่าเรือ, ค่า Jungle Safari, และของขวัญอื่นๆ

 

วิธีสมัคร:

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดการสมัครได้ ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

30 กันยายน 2019

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

9th International Youth Camp Nepal (IYCN)

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ