กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ เริ่ม 1 ต.ค. นี้!

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศประกาศรับสมัครงานราชการ ใครสนใจเตรียมตัวไว้ให้พร้อม!!

เนื่องด้วยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ประกาศที่ 27/2562 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 10 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 22 ตุลาคม 2562

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ดังนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ:

นักวิชาการพาณิชย์

– อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

– จำนวนตำแหน่งว่าง 10 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:

– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาการจัดการ

– เป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

 

การรับสมัครสอบ:

สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 22 ตุลาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครที่นี่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ