ทุนเต็มจำนวนสำหรับเข้าร่วมเวทีเยาวชนนานาชาติ หัวข้อ “CREATIVITY AND HERITAGE”

UNESCO ร่วมมือกับคณะกรรมการแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อจัดเวทีเยาวชนนานาชาติ จึงมีความยินดีที่จะเชิญชวนผู้ที่สนใจทั้งชายและหญิงที่มีอายุระหว่าง 18-30 ปีจากประเทศต่างๆ ตามเส้นทางเดินเรือและเส้นทางสายไหม เข้าร่วมการประชุมเยาวชนนานาชาติครั้งที่ 3 (IYF3)

โดยงานนี้จะจัดขึ้น ณ เมืองฉางชาและหนานจิง ในวันที่ 31 มีนาคม – 6 เมษายน 2019

IYF3 มุ่งเน้นในหัวข้อ “ความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนและนวัตกรรมในยุคของศิลปะสื่อ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้คนหนุ่มสาวได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางความคิดสร้างสรรค์ผ่านการส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนโดยใช้สื่อศิลปะเป็นเครื่องมือ

 

 

การสนับสนุน:

– ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนโดยศูนย์พัฒนาสื่อศิลปะฉางชาในช่วงระยะเวลาของการเข้าร่วมงานนี้

– ได้รับตั๋วเครื่องบิน, ที่พัก, อาหาร, การประกันสุขภาพขั้นพื้นฐานและเงินค่าขนม (ประมาณ 298.49 ยูโร = ประมาณ 10,700 บาท) โดยการสนับสนุนของศูนย์ศิลปะสื่อศิลปะฉางชา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– มีอายุระหว่าง 18 ถึง 30 ปี

– อยู่ในประเทศต่างๆ ที่เข้าข่ายประเทศในเส้นทางสายไหมทั้งทางบกและทางทะเล

– หรืออยู่ในภูมิภาคที่ได้รับการสนับสนุนให้ส่งใบสมัครตามที่ร้องขอได้

 

วิธีการสมัคร:

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครและกรอกรายละเอียดต่างๆ พร้อมส่งไปที่อีเมล apyd@unesco.org 

 

ปิดรับสมัคร:

15 กุมภาพันธ์ 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของโครงการนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ