ศูนย์การศึกษาเกาหลี ประจําประเทศไทย เปิดรับสมัครฝึกงาน ประจำปี 2563

เนื่องจากศูนย์การศึกษาเกาหลี ประจําประเทศไทย จะมีการจัดการเรียนการสอนภาษาเกาหลี ภาคการเรียนที่ 1 ขึ้น จึงได้เปิดรับสมัครการฝึกงาน ผู้ที่สนใจสมัครสามารถอ่านรายละเอียดตามด้านล่าง

 

 

เนื้อหาการทํางาน:

– แนะนําและตอบคําคมการเข้าเรียนภาษาเกาหลี

– ช่วยเหลือการจัดการเรียนภาษาเกาหลี

– จัดการห้องเรียน

– ช่วยเหลืองานอื่นๆ ของศูนย์การศึกษาเกาหลีฯ

 

ชั่วโมงและระยะเวลาทํางาน:

ระยะเวลา (เลือกเดือนที่สามารถทํางานได้) เลือกได้ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 – วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 2)

ชั่วโมงทํางาน (เลือกช่วงเวลาที่สามารถทํางานได้)

เช้า : จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ 08.30 – 12.30 น. 2

บ่าย : จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ 12.30 – 16.30 น.

เย็น : อังคาร พฤหัสบดี 16.30 – 21.00 น.

 

กลุ่มเป้าหมายผู้สมัคร:

– ผู้ที่กําลังศึกษาหรือจบการศึกษาจากเอกภาษาเกาหลี

– บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในภาษาเกาหลี

 

ผู้ที่มีสิทธิได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ:

– ผู้ที่สามารถทํางานได้ระยะยาว

– ผู้ที่กําลังศึกษาหรือจบการศึกษาจากเอกภาษาเกาหลี

– ผู้ที่มีผลคะแนนการสอบวัดระดับความถนัดทางภาษาเกาหลี (TOPIK)

 

ผลประโยชน์ที่ได้รับ:

– ได้รับใบประกาศนียบัตรการเป็นผู้ฝึกงานของศูนย์การศึกษาเกาหลีฯ

– สามารถเข้าเรียนภาษาเกาหลีของศูนย์การศึกษาเกาหลีฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

– ได้รับการสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์การศึกษาเกาหลีฯ ทั้งภายในและนอกประเทศ

– ได้รับค่าตอบแทนตามความเหมาะสม

 

วิธีการสมัคร:

1. กรอกใบสมัคร ลิงก์ใบสมัคร

2. เอกสารที่ต้องส่ง – บัตรนักเรียนหรือบัตรประชาชน – ใบสมัคร – จดหมายแนะนํา (ในกรณีที่มีเท่านั้น)

3. วิธีการส่งเอกสาร – ส่งมายังอีเมล kecbkk@gmail.com

 

ปิดรับสมัคร:

31 มกราคม 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Korean Education Center in Thailand

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ