ประกวด U Power Digital Idea Challenge Season 4 ชิงรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาท

เพื่อสร้างเวทีสำคัญในการจุดประกายความคิด การแสดงออก และสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาให้ได้เริ่มต้นเรียนรู้และมีแนวทางในการทำธุรกิจ การตลาดที่ถูกต้อง

รวมถึงเป็นพื้นที่ให้นักศึกษาได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์อย่างไร้ขีดจำกัด และได้ทดลองปฏิบัติจริงตามแผน เพื่อพิสูจน์ว่าผลงานนั้นสามารถใช้งานได้จริง ป้อนบุคลการสู่อุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อรองรับ Digital Economy ของรัฐบาล

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเชิญนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า) ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 4 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,500,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร

 

 

การสมัครและส่งผลงาน:

สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 4 ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้

– สมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.u-powerdigitalchallenge.com/

– สมัครผ่านกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัย และส่งใบสมัครกลับมาที่ Ratthapong@absolutealliances.com

– ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.u-powerdigitalchallenge.com/ และส่งใบสมัครกลับมาที่ Ratthapong@absolutealliances.com

 

กำหนดการ:

– แนะนำกิจกรรมตามสถาบันต่างๆ : 9 ธันวาคม 2562 – 19 กุมภาพันธ์ 2563

– ปิดรับใบสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ – 19 กุมภาพันธ์ 2563

– แจกโจทย์แบรนด์สินค้า/บริการ : 21 กุมภาพันธ์ 2563

– ส่งผลงานรอบที่ 1 : 4 มีนาคม 2563

– ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบที่ 1 : 17 มีนาคม 2563

– แคมป์บ่มเพาะ : 28 – 29 มีนาคม 2563

– ปรับปรุงและส่งผลงานรอบที่ 2 : 30 มีนาคม 2563

– นำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการเพื่อหา Thailand winner : 28 พฤษภาคม 2563

 

รางวัลทุนการศึกษา:

ชนะเลิศ

– ทีมนักเรียน รับทุนการศึกษา จำนวน 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

 

รองชนะเลิศอันดับ 1

– ทีมนักเรียน รับทุนการศึกษา จำนวน 40,000.00 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและถ้วยรางวัลจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI)

 

รองชนะเลิศอันดับ 2

– ทีมนักเรียน รับทุนการศึกษา จำนวน 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและถ้วยรางวัลจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI)

 

รางวัลชมเชย 3 รางวัล

– ทีมนักเรียน รับทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDE) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI)

 

ติดต่อสอบถาม:

– โทรศัพท์ 02-661-7750 ต่อ 217

– แฟกซ์ 02-661-7757

– มือถือ 084-707-0993

– อีเมล : Ratthapong@absolutealliances.com

 

ที่มา: u-powerdigitalchallenge

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ