โครงการฝึกงานกับ ADB ระดับ ป.โท & ป.เอก ที่ฟิลิปปินส์ เปิดรับสมัคร 1 ธ.ค. นี้!

ADB Internship Program คือโครงการฝึกงานจาก Asian Development Bank ประเทศฟิลิปปินส์ ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้รับประสบการณ์ผ่านการค้นคว้าวิจัยที่ได้รับมอบหมายตามความต้องการในปัจจุบันของ ADB

โดยโครงการฝึกงานของ ADB จะเปิดรับสมัครปีละสองครั้ง ให้กับนักศึกษาในประเทศสมาชิก ซึ่งประเทศไทยสามารถสมัครได้! และครั้งที่สองกำลังจะเปิดรับสมัครในวันที่ 1 ธันวาคมที่จะถึงนี้ ดูรายละเอียดด้านล่างได้เลย : )

 

 

สิ่งที่จะได้รับ:

– เงินค่าครองชีพ

– ได้ทำงานในองค์กรพัฒนาระหว่างประเทศที่สำคัญ

– ได้ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จากกว่า 50 ประเทศ

– ได้รับความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการเงินเพื่อการพัฒนาและผลกระทบของงานที่ ADB ทำ

– สนับสนุนธุรกิจของ ADB ผ่านผลงานวิจัย

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกที่สถาบันการศึกษาในประเทศสมาชิก ADB ทั้งก่อนและหลังการฝึกงาน

– มีส่วนร่วมในการศึกษาทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานของ ADB

– ผู้สมัครต้องถือสัญชาติของหนึ่งในประเทศสมาชิก ADB

– มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

– มีประสบการณ์วิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– CV

– เรียงความในหัวข้อที่ทางโครงการกำหนด

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร:

1 ธันวาคม 2020 – 31 มกราคม 2021

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

adb

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ