เปิดรับสมัครแล้ว! ทุนเต็มจำนวนระดับ ป.โท & ป.เอก จากสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)

ทุนการศึกษาเต็มจำนวนหลักสูตรนานาชาติ จากสถาบันวิทยสิริเมธี (Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology : VISTEC) ประจำปี 2564 เปิดรับสมัครแล้ว!!

ถือเป็นทุนที่ดีและน่าสนใจสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอกในหลากหลายหลักสูตรเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์​และวิศวกรรมศาสตร์​ โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปเรียนถึงต่างประเทศ!! รายละเอียดเพิ่มเติมดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาเต็มจำนวน ครอบคลุมดังนี้

– ค่าธรรมเนียมมหาวิทยาลัย

– ค่าครองชีพรายเดือน

– ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการวิจัย

– ค่าเดินทางเพื่อเข้าร่วมการประชุมและสัมมนา

– ค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับการทำวิจัยในต่างประเทศ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาวิชาที่ทางทุนกำหนด ดังนี้

– School of Molecular Science and Engineering (MSE)

– School of Energy Science and Engineering (ESE)

– School of Biomolecular Science and Engineering (BSE)

– School of Information Science and Technology (IST)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครระดับปริญญาโท ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับที่ทางทุนกำหนด

– ผู้สมัครระดับปริญญาเอก ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้องกับที่ทางทุนกำหนด

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– Curriculum Vitae

– Transcript

– Statement of Purpose (ดาวน์โหลดรูปแบบได้ที่นี่)

– Letters of Recommendation (ถ้ามี)

– คะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการ เช่น TOEFL, IELTS หรือ CU-TEP (ถ้ามี)

– ผลงาน สิ่งพิมพ์ และรางวัลต่างๆ (ถ้ามี)

– แฟ้มสะสมผลงานและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ในแต่ละหลักสูตรได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

vistec

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ