โอกาสฝึกงานกับ UNDP สำหรับนักเรียนต่างชาติ ณ ประเทศเบลารุส ปี 2019

UNDP กำลังเปิดรับใบสมัคร จากนักศึกษาและบัณฑิตที่เพิ่งสำเร็จการศึกษา เพื่อเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกงานกับ UNDP โดยตรง

ผู้สมัครจะต้องเป็นนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (วุฒิการศึกษาที่สอง ระดับมหาวิทยาลัย หรือเทียบเท่าหรือสูงกว่า) โดยการฝึกงานนี้ เป็นการฝึกงานที่ไม่มีค่าตอบแทนให้ และเป็นหลักสูตรสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

แม้ว่าวัตถุประสงค์หลักของการฝึกงานในครั้งนี้ จะไม่ใช่เส้นทางที่นำไปสู่การจ้างงานต่อในอนาคตจาก UNDP แต่นักศึกษาที่มีความโดดเด่นและทำผลงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างดีเยี่ยม จะได้รับการสนับสนุนในหน่วยงานอื่นๆ เพิ่มเติบในเครือข่ายขององค์การสหประชาชาติ

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– นี่เป็นการฝึกงานที่ไม่ได้รับค่าตอบแทน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

 

การฝึกงานในระดับบัณฑิตศึกษา ระยะเวลาของการฝึกงานแตกต่างกันไปตามความพร้อมและความต้องการของนักศึกษาฝึกงาน รวมทั้งความต้องการของ UNDP

การมอบหมายงานมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ (แบบเต็มเวลา 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) หรือ 12 สัปดาห์ (นอกเวลาทำงาน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เปิดรับนักศึกษาต่างชาติ

– เป็นนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (วุฒิการศึกษาที่สอง ระดับมหาวิทยาลัย หรือเทียบเท่าหรือสูงกว่า)

– เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษาสุดท้ายของวุฒิการศึกษาแรกระดับมหาวิทยาลัย (อย่างน้อยระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า)

– หรือจบการศึกษาไม่เกิน 1 ปี จากข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น

– มีความเชี่ยวชาญในทักษะภาษาอังกฤษ

– หากมีความสามารถในทักษะภาษารัสเซียหรือภาษาเบลารุสจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

วิธีการสมัคร:

 

สามารถสมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

31 ธันวาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ