จัดอันดับความสามารถภาษาอังกฤษ 88 ประเทศ ไทยร่วงตกไป 11 อันดับจากปีที่แล้ว

EF English Proficiency Index 2018 เผยผลสำรวจความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษประจำปี 2018 โดยสำรวจจากกลุ่มประชากรตัวอย่างใน 88 ประเทศที่ไม่ได้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ และสวีเดนได้รับการจัดให้เป็นประเทศที่ประชากรมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษสูงที่สุด

ที่น่าตกใจคือดัชนีความสามารถทางภาษาอังกฤษของคนไทยร่วงมาถึง 11 อันดับ จากเดิมเมื่อปี 2017 อยู่อันดับ 53 (จาก 80 ประเทศ) ทว่าในปีนี้ตกมาอยู่ในอันดับที่ 64 ซึ่งอยู่กลุ่มเดียวกับจีน ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย แต่ต่ำกว่า สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และเวียดนาม

โดยการจัดอันดับนี้แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มด้วยกัน คือ Very high , High , Moderate , Low และ Very low

 

กลุ่ม Very High

มีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุด ได้เแก่

1 Sweden

2 Netherlands

3 Singapore

4 Norway

5 Denmark

6 South Africa

7 Luxembourg

8 Finland

9 Slovenia

10 Germany

11 Belgium

12 Austria

 

กลุ่ม High

ความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอยู่ในระดับสูง ได้แก่

13 Poland

14 Philippines

15 Switzerland

16 Romania

17 Croatia

18 Serbia

19 Portugal

20 Czech Republic

21 Hungary

22 Malaysia

23 Greece

24 Slovakia

25 Bulgaria

26 Lithuania

27 Argentina

 

กลุ่ม Moderate

ความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่

28 India

29 Nigeria

30 Hong Kong, China

31 South Korea

32 Spain

33 Lebanon

34 Italy

35 France

36 Costa Rica

37 Dominican Republic

38 Belarus

39 Senegal

40 Uruguay

41 Vietnam

42 Russia

43 Ukraine

44 Macau, China

 

กลุ่ม Low

ความเชี่ยวชาญในระดับภาษาอยู่ในระดับต่ำ ได้แก่

45 Georgia

46 Chile

47 China

48 Taiwan, China

49 Japan

50 Pakistan

51 Indonesia

52 Albania

53 Brazil

54 Ethiopia

55 Guatemala

56 Panama

57 Mexico

58 Sri Lanka

59 Peru

60 Colombia

61 Bolivia

62 Egypt

63 Bangladesh

64 Thailand

65 Ecuador

 

กลุ่ม Very low

มีความเชี่ยวชาญทางภาษาอังกฤษน้อยที่สุด ได้แก่

66 Iran

67 Morocco

68 Tunisia

69 Honduras

70 El Salvador

71 U.A.E.

72 Nicaragua

73 Turkey

74 Jordan

75 Venezuela

76 Syria

77 Azerbaijan

78 Kuwait

79 Oman

80 Kazakhstan

81 Algeria

82 Myanmar

83 Saudi Arabia

84 Afghanistan

85 Cambodia

86 Uzbekistan

87 Iraq

88 Libya

 

การสำรวจข้อมูลสำหรับการจัดอันดับของดัชนี EF EPI อ้างอิงจากการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษในระดับประเทศของนักเรียนนักศึกษา และประเมินร่วมกับผลการทดสอบภาษาอังกฤษทางอินเทอร์เน็ตที่ EF

 

ที่มา: ef

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ