เสริมทักษะการสื่อสารในที่ทำงานให้เชี่ยวชาญ ด้วยคอร์สเรียนออนไลน์ฟรีสำหรับทุกคน

การสื่อสารที่ดีช่วยให้งานสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในการทำงานที่ต้องติดต่อประสานกันหลายฝ่าย

สำหรับใครที่คิดว่าทักษะนี้ยังไม่ใช่เรื่องที่ถนัด หรืออยากเสริมทักษะเพื่อนำไปต่อยอดในอนาคต เราขอเสนอคอร์สเรียนออนไลน์จาก Thai MOOC นี้เลย!!

 

 

ทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลในการทำงาน:

เนื้อหาประกอบด้วย แนวคิดสำคัญของทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลในการทำงาน การตระหนักรู้ในตนเอง การรับฟังผู้อื่น การจูงใจผู้อื่น การให้ข้อมูลย้อนกลับ การเสริมพลังใจ การจัดการปัญหาอารมณ์และความเครียด และการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้:

– ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการแนวคิดสำคัญของทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลในการทำงาน การตระหนักรู้ในตนเอง การรับฟังผู้อื่น การจูงใจผู้อื่น การให้ข้อมูลย้อนกลับ การเสริมพลังใจ การจัดการปัญหาอารมณ์และความเครียด และการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

– ผู้เรียนสามารถบอกวิธีการประยุกต์ใช้การสื่อสารระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในสถานการณ์ต่างๆ ได้

 

 

คุณสมบัติผู้เรียน:

บุคคลทั่วไป

 

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้:

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

 

วิธีสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

11 มิถุนายน 2020

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลในการทำงาน

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ