ทุนการศึกษานานาชาติมูลนิธิ INTO ที่ University of East Anglia

INTO และ University of East Anglia เสนอทุนการศึกษา 10 ทุนสำหรับนักเรียนที่เริ่มเรียนหลักสูตร Pathways ทั้งหมดในเดือนกันยายน ปี 2018 และมกราคม ปี 2019 ที่ University of East Anglia สหราชอาณาจักร

 

 

ทุนการศึกษา:

– จำนวนทั้งหมด 10 ทุน

– ทุนการศึกษานี้จะสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อต่างประเทศ 100% (50% ของจำนวนนี้จะถูกหักออกจากค่าเล่าเรียนของมูลนิธินานาชาติ และ 50% จะถูกหักออกจากปีแรกที่ประเทศ UEA)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาของหลักสูตรนานาชาติ Pathways ทุกสาขา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งใดแห่งหนึ่งของ มูลนิธิ INTO UEA International Foundation

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครต้องส่งแบบฟอร์มใบสมัครทุนการศึกษาที่กรอกเรียบร้อย พร้อม personal statement จำนวน 200 คำ ส่งไปที่ into@uea.ac.uk.

 

หมดเขตรับสมัคร:

กำหนดวันสมัคร 30 พฤษภาคม , 15 มิถุนายน และ 9 กรกฎาคม 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ