“ความรู้เบื้องต้นการวิเคราะห์ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์” เรียนฟรี! ผ่าน Thai MOOC

จะดีแค่ไหนหากเราสามารถนำข้อมูลที่พบเห็นทั่วไปในโลกอินเทอร์เน็ตมาผ่านการวิเคราะห์และเเปรเปลี่ยนเป็นผลประโยชน์ทางธุรกิจ?

 

 

คณาจารย์มหาวิทยาลัยรังสิตนำเสนอคอร์สเรียนออนไลน์ ความรู้เบื้องต้นการวิเคราะห์ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ (Introduction to Data Analytics on Social Media)

 

 

คุณสมบัติ:

– สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ และ โปรแกรมพื้นฐานทั่วไป

– สามารถติดตั้ง Application ในโทรศัพท์มือถือของตนเองได้

– สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้

– มีบัญชี Gmail

– เปิดรับทั้งนิสิต-นักศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา นักเรียน / ประชาชนทั่วไป

 

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ :

– ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายและความสำคัญของอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ได้

– ผู้เรียนสามารถอธิบายจุดมุ่งหมายและความสำคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ได้

– ผู้เรียนสามารถแสดงวิธีการสกัดข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์

– ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการและขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์เบื้องต้น

– ผู้เรียนสามารถแสดงวิธีการวิเคราะห์ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์

 

ระยะเวลาการเรียนการสอน:

– เริ่มสอน: วันที่ 19 สิงหาคม 2562

– วันสุดท้ายของการสอน: วันที่ 30 สิงหาคม 2562

– เรียน 2 ชั่วโมงการเรียนรู้

– เรียนแบบออนไลน์ 100%

– เรียนตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

 

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเรียนออนไลน์ที่นี่

 

โดยในรายวิชานี้ผู้เรียนจะได้รับความรู้พื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ วิธีการสกัดข้อมูลขนาดใหญ่จากสื่อสังคมออนไลน์ ทฤษฎีและหลักการวิเคราะห์ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์เบื้องต้น วิธีการวิเคราะห์ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ทางธุรกิจ

สามาระลงทะเบียนเรียนได้ฟรีบนแพลตฟอร์ม Thai MOOC

 

ที่มา: Thai MOOC

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ