สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 7 อัตรา

มีงานมาฝากอีกแล้วจ้า! โอกาสสำหรับผู้ที่อยากทำงานกับหน่วยงานราชการมาถึงแล้ว!!

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประกาศเรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวน 7 อัตรา โดยเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันนี้ – 23 สิงหาคม 2562

รายละเอียดดังนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ:

พนักงานทั่วไป

– จำนวน 7 อัตรา

– อัตราค่าจ้าง 17,250 บาท

 

คุณสมบัติทั่วไป:

– ผู้สมัครเข้ารับการสอบแข่งขันจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา

– มีสัญชาติไทย

– เพศชาย หรือหญิง มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์(นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)

 

การรับสมัครสอบ:

สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันนี้ – 23 สิงหาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครที่นี่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ