ทุน IPOET ให้นศ.ปริญญาโท เรียนต่อ Chalmers U. of Technology กว่า 50 ทุน

ทุนการศึกษาต่อที่ประเทศสวีเดนอีกหนึ่งทุนที่น่าสนใจ นั่นก็คือทุน IPOET เปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติเรียนต่อที่ Chalmers University of Technology

นักศึกษาระดับปริญญาโทจะได้รับทุนการศึกษากว่า 50 ทุนในปี 2020 โดยทุนดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก Swedish Council for Higher Education รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนลดค่าเล่าเรียนจำนวน 50 ทุน

– ลดค่าเล่าเรียน 75% (สำหรับโปรแกรม 4 ภาคการศึกษา / 2 ปี)

– นักเรียนที่มีผลการเรียนดีในช่วงแรกของปีการศึกษามีโอกาสได้รับส่วนลดค่าเล่าเรียนถึง 85%

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโทในสาขาวิชาที่ทาง Chalmers University of Technology เปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ต้องเป็นพลเมืองจากประเทศนอกสหภาพยุโรป (EU/EEA)

– ผู้สมัครหลักสูตรปริญญาโท 1 ปี

– การคัดเลือกขึ้้นอยู่กับคะแนนความเป็นเลิศด้านวิชาการ

วิธีการสมัคร:

ต้องสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาโท หลังจากนั้นจึงจะสามารถสมัครขอพิจารณารับทุน โดยสมัครเรียนได้ ที่นี่ และสมัครขอรับทุนได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

15 มกราคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.chalmers.se

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ