รัฐบาลไอริชแจกทุนเรียนต่อไอร์แลนด์ สนับสนุนค่าใช้จ่าย 610,000/ปี และอื่นๆ แบบจัดเต็ม!!

รัฐบาลไอริชประกาศแจกทุน “Government of Ireland Postgraduate Scholarship” สำหรับผู้สมัครจากนานาชาติที่ต้องการทำวิจัยในระดับปริญญาโท หรือเอกที่สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไอร์แลนด์ โดยทุนนี้สนับสนุนนักวิจัยไม่จำกัดสาขา

รายละเอียดทุนมีดังต่อไปนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

-เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนมูลค่า €16,000/ปี (ประมาณ 610,000 บาท)

-ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และค่าธรรมเนียมสำหรับนักวิจัยที่อยู่นอกเขตสหภาพยุโรปมูลค่าสูงสุดไม่เกิน €5,750/ปี (ประมาณ 219,000 บาท)

-ค่าใช้จ่ายสำหรับการทำวิจัยมูลค่า €2,250/ปี (ประมาณ 85,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนทำวิจัยในระดับปริญญาโทขึ้นไป

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ผู้สมัครต้องสมัครเป็นนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไอร์แลนด์

-ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนดีเด่น โดยจะต้องได้เกียรตินิยมอันดับ 1 หรือ 2 ในช่วงที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (สำหรับผู้สมัครทำวิจัยระดับปริญญาโท) หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท

-ได้รับการตอบรับเข้าเรียนไม่เกินวันที่ 1 ตุลาคม 2018

-ผู้สมัครต้องไม่เคยได้รับทุน Council Postgraduate Scholarship มาก่อน

-ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทุนผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

1 พฤศจิกายน 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

research.ie

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ