UCC ประเทศไอร์แลนด์ มอบทุน MBA สำหรับน.ศ.หญิง มูลค่าประมาณ 1 ล้านบาท

Cork University Business School มีความยินดีมอบทุนการศึกษาสำหรับผู้สมัครเพศหญิงที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย และได้การตอบรับให้เข้าเรียนใน UCC Executive MBA

UCC Executive MBA ออกแบบมาเพื่อเตรียมพร้อมให้ผู้เรียนกลายเป็นนักปฏิรูปขององค์กร ผู้นำ และผู้จัดการ

University College Cork เป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติไอร์แลนด์ เป็นมหาวิทยาลัยในเครือของ National University of Ireland ตั้งอยู่ที่เมืองคอร์ก ประเทศไอร์แลนด์

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

มูลค่า 27,000 ยูโร (ประมาณ 1 ล้านบาท) ซึ่งครอบคลุมไปถึงค่าเล่าเรียน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

Executive MBA ในสาขาบริหารธุรกิจ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติเพศหญิง

-ผู้สมัครที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ จำเป็นต้องแสดงหลักฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

เขียนหนังสือแนะนำตัว (ไม่เกิน 1,000 คำ) อธิบายถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ และความใฝ่ฝันในอาชีพของผู้เรียน

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครไปยังผู้อำนวยการฝ่ายบริหารของ UCC Executive MBA

 

ปิดรับสมัคร:

31 ตุลาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.ucc.ie

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ