ทุนปริญญาโท MBA สูงสุด 1,200,000 บาท ที่ Ivey Business School ประเทศแคนาดา

โอกาสเรียนต่อที่ประเทศแคนาดา พร้อมได้รับทุนการศึกษา กับทุน Ivey Global Leader Award ทุนให้นักศึกษาต่างชาติเรียนต่อระดับปริญญาโท ที่ Ivey Business School ด้าน MBA

ทุนการศึกษานี้ยกย่องผู้สมัครที่มีผลการเรียนดี มีศักยภาพความเป็นผู้นำ มีประสบการณ์การทำงาน และสามารถนำมาต่อยอดระหว่างเรียนได้ โดยมีทุนการศึกษาถึง 10 ทุนด้วยกัน! รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนการศึกษา $50,000 CDN (ราว 1,200,000 บาท) จำนวน 10 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาเกี่ยวกับ MBA ดังนี้

– Business Administration

– Business Management

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติมีสิทธิ์สมัคร โดยต้องเกิดนอกประเทศแคนาดา และอาศัยอยู่ในแอฟริกา, เอเชีย, ยุโรป, อเมริกาใต้ หรือแคริบเบียน ขณะสมัคร

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีผลการเรียนดีเยี่ยม

– มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานการรับสมัครทางวิชาการ (GPA และ GMAT)

– แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งในขั้นตอนการสัมภาษณ์การรับสมัคร

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– Resume/CV

– สำเนาใบรับรองผลการเรียน

– ผลคะแนน GMAT

– หลักฐานคะแนนทักษะภาษาอังกฤษ

– จดหมายอ้างอิง

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

12 เมษายน 2021

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ivey

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ