ทุนป.โท ด้านการบริหารจัดการน้ำแบบผสมผสาน เรียนต่อที่ Griffith U. ออสเตรเลีย

International Water Centre (IWC) จัดมอบทุนการศึกษา IWC Masters International Scholarships สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับการตอบรับ และลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาในหลักสูตรปริญญาโท Master of Integrated Water Management ที่ Griffith University มหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษามูลค่ารวม A$9,500 (ประมาณ 210,000 บาท) ครอบคลุมค่าเล่าเรียน A$7000 (ประมาณ 155,000 บาท) และค่าตั๋วเครื่องบิน A$ 2,500 (ประมาณ 55,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท Master of Integrated Water Management

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ไม่จำกัดสัญชาติผู้สมัคร

-นักศึกษาต่างชาติที่มีสิทธิ์สมัครทุนนี้จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เรียนแบบไม่มีเงื่อนไขจาก Griffith University ในหลักสูตร IWC Master of Integrated Water Management

-ผู้ที่สนใจจะต้องสมัครเข้าเรียนที่ Griffith University

 

วิธีการสมัคร:

กรอกแบบฟอร์มใบสมัครผ่านเว็บไซต์ https://degrees.griffith.edu.au/Program

 

ปิดรับสมัคร:

1 สิงหาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

watercentre.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ