ทุนศึกษาดูงานสำหรับนักวิชาการและนักวิจัย ที่ University of St Andrews สก็อตแลนด์

University of St Andrews Global Fellowship Scheme ทุนศึกษาดูงานเป็นเวลา 1 สัปดาห์ – 1 เดือน ที่ University of St Andrews ประเทศสก็อตแลนด์

โดยจัดสรรเป็นจำนวน 20 ทุนต่อปี ให้การสนับสนุนนักวิจัยและนักวิชาการในช่วงเริ่มต้นอาชีพ ทำการศึกษาและวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคำถามทางสังคมที่โลกกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

-มอบทุนจำนวน 20 ทุนต่อปี

-Global Fellows ครอบคลุมค่าใช้จ่ายการศึกษาดูงานเป็นเวลา 1 สัปดาห์ และ 1 เดือน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เปิดรับนักวิจัยที่อาศัยอยู่ภายนอกสหราชอาณาจักร

-เป็นนักวิจัยที่ปฏิบัติงานด้านมนุษยศาสตร์ การแพทย์ สังคมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ เป็นนักวิชาการรุ่นใหม่ที่มีความสามารถ

-มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-CV

-Cover Letter

 

วิธีการสมัคร:

ผู้ที่สนใจสามารถส่งเอกสารข้างต้นไปที่อีเมล globalfellows@st-andrews.ac.uk

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.st-andrews.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ