ทุนป.โท ด้านการบริหารจัดการน้ำฯ ครอบคลุมค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน+ค่าครองชีพ

IWC Masters Scholarships ทุนการศึกษาจาก International Water Centre สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเรียนต่อปริญญาโท ด้านการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ (MIWM) ที่ Griffith University มหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ทุนประเภทผู้นำด้านทรัพยากรน้ำจากประเทศที่มีความสำคัญในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ละตินอเมริกา แอฟริกา และตะวันออกกลาง โดยหนึ่งในทุนการศึกษาเหล่านี้จะถูกมอบให้กับผู้สมัครหญิง

– ทุนการศึกษาแต่ละทุนมีมูลค่าประมาณ AU$ 92,645 (ประมาณ 2 ล้านบาท) ครอบคลุมค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน ค่าครองชีพ ตั๋วเครื่องบิน ค่าธรรมเนียมสิ่งอำนวยความสะดวกของนักศึกษา วีซ่านักเรียน และการประกันสุขภาพในต่างประเทศ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท ด้านการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ (MIWM)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ในการสมัครทุนการศึกษา IWC Masters ผู้สมัครจะต้องมีประสบการณ์วิชาชีพอย่างน้อย 2 ปี (งานที่ได้รับค่าจ้างหรือประสบการณ์การเป็นอาสาสมัคร) ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร

 

วิธีการสมัคร:

กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2019

 

ปิดรับสมัคร:

1 สิงหาคม 2019 (เริ่มเรียนในเดือนกุมภาพันธ์ 2020)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.watercentre.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ