ประกวดแผนการตลาด J-MAT Award ครั้งที่ 28 ชิงรางวัลพร้อมทุนการศึกษากว่า 5 แสนบาท!!

กลับมาอีกครั้ง! กับเวทีการประกวดแผนการตลาดที่เปิดโอกาสให้เหล่านิสิต นักศึกษาได้ประลองไอเดียกันอย่างเต็มที่!!

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนการตลาด J-MAT Award ครั้งที่ 28 หัวข้อ “ปลุกระดมพลังวัยรุ่น หนึบหนับทั้งเมือง ชิวชิวทั้งประเทศ”

ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเกียรติบัตร และทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท

 

 

คุณสมบัติ:

– สมาชิกในทีมตั้งแต่ 3 – 10 คน ไม่จำกัดคณะหรือสาขา แต่ต้องอยู่ภายในสถาบันเดียวกันเท่านั้นพร้อมแนบสำเนาบัตรนักศึกษา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นรับรอง

– เป็นนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีภายในประเทศ ชั้นปีที่ 3 หรือปีที่ 4 (อนุโลมให้สมาชิกภายในทีมเป็นชั้นปีที่ 2 ไม่เกิน 40% ของจำนวนสมาชิกในทีม)

– ผู้เข้าประกวด 1 คน สามารถมีรายชื่อสมัครได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น และมีกำหนดส่งผลงานทีมละ 1 แผนงาน

 

กำหนดระยะเวลา:

– เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – 29 มกราคม 2562

– ประชุมชี้แจงโจทย์และรายละเอียดการทาแผน 29 มกราคม 2561 เวลา 12.00 – 17.00 น.

– ส่งผลงานด้วยตนเองที่สมาคมการตลาดฯ 11 กุมภาพันธ์ 2562 – 2 มีนาคม 256

– ประกาศผลการตัดสิน 50 ทีม 27 มีนาคม 2562

– ประกาศผลการตัดสิน 14 ทีม 4 เมษายน 2562

– ประกาศผลการตัดสิน 7 ทีม 19 เมษายน 2562

– ประชุมผู้เข้ารอบ 7 ทีมสุดท้าย 22 เมษายน 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น.

– นำเสนอผลงานผู้เข้ารอบ 7 ทีมสุดท้าย 26 เมษายน 2562 เวลา 12.00 – 18.00 น.

– พิธีประกาศผล และมอบรางวัล 27 เมษายน 2562 เวลา 12.00 – 17.00 น.

 

ติดต่อสอบถาม:

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย โทร. 02-679-7360-3

– 089-446-9127 (คุณตูน)

– 064-5016154 (คุณดรีม)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ลงทะเบียนเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติม

สมัครผ่านเว็บไซต์

 

ที่มา: contestwar ,marketingthai

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ