รวมรวมข้อมูลแบบเจาะลึก! ทุกเรื่องที่คนอยากเรียนต่อป.โทใน” ไต้หวัน ปี 2019″ ควรรู้!!

“ไต้หวัน” เป็นอีกหนึ่งประเทศในเอเชียนอกเหนือจากสิงคโปร์ จีน และญี่ปุ่นที่มีนักศึกษาต่างชาติเข้าไปเรียนอย่างมากมาย

การศึกษาระดับอุดมศึกษาในไต้หวัน เป็นระบบแบบ “dual-track” ซึ่งเหมือนกับที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งนักศึกษาต่างชาติสามารถเดินทางเพื่อไปเรียนต่อได้ หากแต่ต้องมีวุฒิการศึกษามายืนยันว่าสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้ว

 

 

มหาวิทยาลัยยอดนิยม

มหาวิทยาลัยที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในประเทศคือ “มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน” ที่มีหลักสูตรมากมายพร้อมทั้งมีการนำเทคโนโลยีระดับสูงมาใช้ประกอบการเรียนในสาขาต่างๆ เช่น การแพทย์ และศิลปะ

นอกจากนี้ ในมหาวิทยาลัยยังมีการปรับปรุงมาตรฐานของสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี จนได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในเอเชีย

 

ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียม

ไต้หวันมักมีข้อเสนอการลดค่าเล่าเรียนสำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาในหลักสูตรจีนกลางและมุ่งเน้นทักษะเฉพาะด้านสำหรับอาชีพ

ทางกระทรวงศึกษาธิการจะคัดเลือกนักเรียนที่ดีที่สุดจากประเทศไต้หวันเป็นประจำทุกปี เพื่อมอบทุนการศึกษาในต่างประเทศ และบางครั้งอาจมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างนักเรียนไต้หวัน ที่ต้องการเรียนในสหรัฐอเมริกาหรือสหราชอาณาจักร และนักเรียนจากต่างประเทศที่ต้องการเรียนในไต้หวัน ซึ่งในแต่ละปี มีหลายสถาบันในประเทศไทยได้ส่งนักเรียนไปแลกเปลี่ยนกับสถาบันในไต้หวันด้วยเช่นกัน

 

การขอวีซ่าสำหรับนักเรียน

การขอวีซ่าสำหรับนักเรียนอาจเป็นขั้นตอนที่ซับซ้อน ทว่ามีความสำคัญเพื่อให้สามารถไปศึกษาต่อได้อย่างราบรื่น

ในการเข้าประเทศไต้หวัน ไม่ว่าจะในฐานะผู้มาเยือนหรือนักท่องเที่ยวก็ตาม คุณจำเป็นจะต้องมีหนังสือเดินทางที่มีอายุอย่างน้อย 6 เดือน วีซ่าที่ถูดต้องตามแบบฟอร์ม และภาพถ่ายหนังสือเดินทาง 2 รูปที่ถ่ายไว้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน (พื้นหลังสีขาว)

นอกจากนี้นักศึกษาจะต้องยื่นขอวีซ่าประเภท “วีซ่านักท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาภาษาจีน” ซึ่งจะใช้ได้นานถึง 60 วันและสามารถต่ออายุได้ทั้งหมด 3 ครั้ง เมื่อวีซ่าหมดโควต้าแล้ว แต่คุณยังต้องการศึกษาต่อในไต้หวัน คุณจะต้องยื่น “วีซ่าพำนักเพื่อจุดประสงค์ในการเรียนภาษาจีน”

สำหรับวีซ่าพำนักฯ คุณจะต้องมีหลักฐานการลงทะเบียนเรียนในสถาบันการศึกษาที่ได้น่าเชื่อถือ มีหลักฐานประวัติการศึกษาที่ผ่านมาและเอกสารยืนยันด้านสุขภาพ รวมทั้งยังต้องมีทุนสำหรับค่าธรรมเนียมการแปลงวีซ่า

 

เหตุผลที่ควรไปเรียนที่ไต้หวัน?

ไต้หวันเป็นสถานที่ที่น่าสนใจในด้านการศึกษา เนื่องจากพวกเขามีทั้งระบบเทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์ที่น่าสนใจ รวมถึงระบบการศึกษาที่เชื่อมั่นในคุณภาพได้ระดับโลก

 

ปัจจุบัน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของไต้หวันอยู่ในอันดับที่ 6 ของโลก และถือได้ว่าเป็นผู้นำด้านการวิจัยและพัฒนาตลอดจนการผลิต

กว่า 90% ของแล็ปท็อปทั้งหมดในโลกเชื่อว่ามาจากประเทศไต้หวัน นอกจากนี้ พวกเขายังเป็นผู้นำในการผลิตและพัฒนาชิพคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ส่งออกไปยังทั่วโลก

 

ที่มา: masterstudies

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ