ญี่ปุ่นปัจจุบัน : เรียนผ่านระบบ e-learning ก่อนเข้าทำงานกับคนญี่ปุ่น หมดเขตสมัคร 8 ก.พ. นี้

“ประเทศญี่ปุ่น” เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่ชาวไทยนิยมไปเยือน รวมถึงเป็นตลาดงานที่เด็กไทยหลายคนใฝ่ฝันอยากร่วมงาน อย่างที่รู้กันว่าชาวญี่ปุ่นนั้นมีธรรมเนียมปฏิบัติและวัฒนธรรมที่ค่อนข้างเฉพาะตัว หลายครั้งที่นำไปสู่ความไม่เข้าใจและทำให้ชาวไทยปรับตัวได้ยาก

เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ที่ต้องการหรือกำลังจะร่วมงานในองค์กรจากประเทศญี่ปุ่น วันนี้เรามีคอร์สเรียนดีๆ บนแพลตฟอร์ม Thai MOOC มาฝาก

 

 

“ญี่ปุ่นปัจจุบัน” (Japan Affairs)

ในบทเรียนนี้จะกล่าวถึงเรื่องที่ควรเรียนรู้ก่อนจะเข้าทำงานในบริษัทญี่ปุ่นซึ่งประกอบไปด้วย วัฒนธรรมบริษัทญี่ปุ่น ความคิดและค่านิยมของคนญี่ปุ่น จุดยืนของประเทศญี่ปุ่นในสังคมนานาชาติ และเรื่องราวปัญหาปัจจุบันของประเทศญี่ปุ่น ผ่านสื่อแอนิเมชั่นเสียงภาษาญี่ปุ่นพร้อมคำบรรยายภาษาไทย เหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยที่มีประสบการณ์เรียนภาษาญี่ปุ่นมาแล้วประมาณ 1 ปี มีคำถามเพื่อทดสอบผู้เรียนว่าเข้าใจในสิ่งที่ได้เรียนไปหรือไม่

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้:

– ผู้เรียนสามารถเข้าใจความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม ความคิดและค่านิยมของคนญี่ปุ่นและคนไทย

– ผู้เรียนสามารถเข้าใจวัฒนธรรมของริษัทญี่ปุ่น

– ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากรายวิชาเพื่อการทำงานร่วมกับคนญี่ปุ่นอย่างราบรื่น

 

 

คุณสมบัติผู้เรียน:

– ผู้ที่เรียนภาษาญี่ปุ่น

– ผู้ที่ต้องการทำงานในบริษัทญี่ปุ่น

– ผู้ที่มีโอกาสสนทนากับคนญี่ปุ่น และมีความสนใจในวัฒนธรรมญี่ปุ่น

– เนื่องจากสื่อแอนิเมชั่น เสียงอธิบาย และคำถามทดสอบผู้เรียนจะใช้ภาษาญี่ปุ่นในระดับที่ง่าย จึงเหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีประสบการณ์การเรียนภาษาญี่ปุ่นที่สถาบันการศึกษามาอย่างต่อเนื่องมานานกว่า 1 ปีขึ้นไป และมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นอยู่ในระดับ N4 จากมาตรฐานของการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น

 

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้:

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 5 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 1 ชั่วโมง 30 นาที)

 

เกณฑ์การวัดผล:

– แบบทดสอบระหว่างบทเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน (Final exam)

– ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

 

วิธีสมัครเรียน:

สามารถลงทะเบียนเรียนได้ที่นี่

 

หมดเขตสมัครเรียน:

8 กุมภาพันธ์ 2020

 

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดและลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงเวลาที่กำหนดไว้

 

ที่มา: Thai MOOC

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ