ทุนอบรมของเจแปนฟาวน์เดชั่น ณ ประเทศญี่ปุ่น สำหรับครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ (The Japan Foundation, Bangkok) เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น มีหน้าที่ให้การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมญี่ปุ่น และการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในต่างประเทศ รวมทั้งดำเนินการจัดสอบทักษะภาษาญี่ปุ่นสำหรับโครงการเปิดรับชาวต่างชาติไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น

เจแปนฟาวน์เดชั่นได้เปิดรับสมัครครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยในสถาบันอาชีวศึกษา เพื่อรับทุนอบรมการสอนภาษาญี่ปุ่น ณ ศูนย์ภาษาญี่ปุ่นอุระวะ เจแปนฟาวน์เดชั่น ประเทศญี่ปุ่น

 

 

จุดประสงค์ของโครงการ:

โดยการอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวความคิดมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นของเจแปนฟาวน์เดชั่น (JF Standard) ให้แก่ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยในสถาบันอาชีวศึกษาของไทย รวมถึงทฤษฎีและแนวทางการสอนภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันและการทำงาน

 

การอบรมออกเป็น2 ช่วง:

ทุนอบรมรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน -18 ธันวาคม 2562

ทุนอบรมรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ -19 มีนาคม 2563

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

เจแปนฟาวน์เดชั่น จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิ ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ (ไป-กลับ) ค่าที่พัก และค่าอาหาร เป็นต้น ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนอบรมสำหรับครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยในสถาบันอาชีวศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

อ่านรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร คลิกที่นี่

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

1. รายละเอียดทุน (ENG)

2.รายละเอียดทุน (๋JAP)

3.ใบสมัคร (JAP)

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูล โดยละเอียดได้จากเอกสารตามไฟล์ด้านล่าง และสามารถส่งเอกสารการสมัครไปที่เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ได้ภายในเวลาที่กำหนดทั้งทางไปรษณีย์และยื่นเอกสารด้วยตนเอง ทั้งนี้ เจแปนฟาวน์เดชั่น ประเทศญี่ปุ่น จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมในขั้นตอนสุดท้าย

 

ปิดรับสมัคร:

ทุนอบรมรุ่นที่ 1 ปิดรับสมัครวันที่ 20 สิงหาคม 2562

ทุนอบรมรุ่นที่ 2 ปิดรับสมัครวันที่ 20 กันยายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.bic.moe.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น หมายเลขโทรศัพท์ 02-261-7500-4 เวลาทำการ 9.00-17.00 น.

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ