ทุนรัฐบาลอินเดียในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยนาลันทา 30 ทุน

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย ได้แจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษาของกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย จำนวน 30 ทุน

ให้แก่ผู้ที่สนใจจากประเทศสมาชิกภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาค BIMSTEC ซึ่งมีประเทศไทยเป็นประเทศสมาชิก เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยนาลันทา (Nalanda University) ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก และค่าครองชีพ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

สาขาวิชาที่รัฐบาลอินเดียให้การสนับสนุน ประกอบด้วย

1. สาขาวิชาในคณะประวัติศาสตร์ศึกษา (School of Historical Studies)

2. สาขาวิชาในคณะนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมศึกษา (School of Ecology and Environment Studies)

3. สาขาวิชาในคณะพุทธศาสน์ศึกษา ปรัชญา และศาสนาเปรียบเทียบ (School of Buddhist Studies, Philosophy and Comparative Religions – SBSPCR)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

อ่านรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครทุนระดับปริญญาโท คลิกที่นี่

อ่านรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครทุนระดับปริญญาเอก คลิกที่นี่

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

Application Form for Doctoral Program BIMSTEC 2019_2020

Application Form for Master Program BIMSTEC 2019_2020

BIMSTEC Scholarship Announcement 2019_2020

ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลอินเดีย Nalanda University

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สนใจสมัครรับทุนการศึกษาดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.nalandauniv.edu.in

 

ปิดรับสมัคร:

31 กรกฎาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.bic.moe.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ