ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2563 (Japanese Government (MEXT) Scholarship 2020)

เปิดรับสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2563 (Japanese Government (MEXT) Scholarship 2020)

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

อ่านรายละเอียดทุนการศึกษาสำหรับแต่ละระดับการศึกษาได้ที่ www.th.emb-japan.go.jp

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

– ทุนนักศึกษาปริญญาตรี

– ทุนนักศึกษาวิจัย

– ทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและทุนนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ทุนนักศึกษาปริญญาตรี

ทุนระดับปริญญาตรีเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยได้ทุกสาขาที่มีเปิดสอนในประเทศญี่ปุ่น (ทั้งสายวิทย์และสายศิลป์)

คุณสมบัติ :

1. อายุไม่เกิน 25 ปี

2. จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้าย

3. GPA ไม่ต่ำกว่า 3.50

**กรณีที่มี GPA ไม่ต่ำกว่า 3.30 มีสิทธิ์สมัครสอบได้หากมีผลสอบวัดระดับ JLPT หรือ EJU

-ทุนนักศึกษาวิจัย

ทุนนักศึกษาวิจัยเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยระดับปริญญาโทเอก (ต้องเป็นสาขาเดิมหรือเกี่ยวข้องกับที่จบมา)

คุณสมบัติ

1. อายุไม่เกิน 35 ปี 

2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้าย 

3. GPA ระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือ GPA ระดับปริญญาไทไม่ต่ำกว่า 3.50 

**กรณีที่มี GPA ไม่ต่ำกว่า 2.80 มีสิทธิ์สมัครสอบได้หากมีผลสอบวัดระดับ JLPT หรือ EJU

-ทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและทุนนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพ

ทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีเข้าศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีญี่ปุ่น (โคเซ็น) ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกลไฟฟ้า การสื่อสาร สถาปัตยกรรม โยธา เดินเรือ วัสดุศาสตร์ ฯลฯ

ทุนนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพเข้าศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษา ทางด้านสายอาชีพ สาขาคอมพิวเตอร์ โภชนาการ ทำอาหาร/ขนม ภาพยนตร์ การท่องเที่ยว ล่าม ฯลฯ

คุณสมบัติ : 

1. อายุไม่เกิน 25 ปี

2. จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้าย

3. GPA ระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.00

 

วิธีการสมัคร:

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลและดาวน์โหลดใบสมัครตามลิงก์ด้านล่างนี้ https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_th/jis_study.html

 

ปิดรับสมัคร:

ทุนนักศึกษาปริญญาตรีและทุนนักศึกษาวิจัย

– สอบถามข้อมูลการสมัครได้ที่สถานกงสุลกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครญี่ปุ่น โทร 052-012-500 ต่อ 190 หรืออีเมล [email protected]

ทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและทุนนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพ

– ยื่นใบสมัครได้ที่สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักปลัดฯ กระทรวงศึกษาธิการ (http://www.bic.moe.go.th) โทร 02-2810565 ต่อ 113

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

在チェンマイ日本国総領事館 สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ