เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เป็นพนักงานสอบสวน พ.ศ. 2562 จำนวน 750 อัตรา

รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2562

 

 

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับ:

รองสารวัตรกลุ่มสายงานป้องกันและปราบปราม ทำหน้าที่สอบสวนในหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 750 อัตรา โดยแยกตามสายสอบดังนี้

1. สายสอบที่ 1 กลุ่มบุคคลภายนอก เพศชาย จำนวน 250 อัตรา เรียกว่า สายสอบสวน ใช้อักษรย่อของสายสอบคือ สส.1

2.  สายสอบที่ 2 กลุ่มบุคคลภายนอก เพศหญิง จำนวน 500 อัตรา เรียกว่า สายสอบสวน ใช้อักษรย่อของสายสอบคือ สส.2

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

อ่านรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครได้ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ www.policeadmission.org

 

ปิดรับสมัคร:

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ประกาศรับสมัครฯ 

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ