ทุนค่าเทอม 100% ระดับปริญญาโทด้าน MBA ที่ Jiangsu University ประเทศจีน

ทุนการศึกษาที่น่าสนใจศึกษาต่อที่ประเทศจีน!! กับทุนค่าเทอม 100% ระดับปริญญาโทด้าน MBA ระยะเวลา 2 ปีที่ Jiangsu University

นอกจากจะได้รับทุนการศึกษาแล้วยังได้เรียนปรับพื้นฐาน 5 เดือนพร้อมผนวกหลักสูตร Global eCommerce Talent (GET) จาก Alibaba Business School รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนค่าเทอม 100%

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท ด้าน MBA ที่ Jiangsu University เมือง Zhenjiang ประเทศจีน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– สำหรับผู้ที่มี HSK 3 ขึ้นไป

– การันตีทุนเต็มด้วยเกรด 2.8 ขึ้นไป

– สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน

– ทุกหลักสูตรมีค่าเรียนปรับพื้นฐานด้านภาษาและวิชาการที่จะต้องจ่ายเอง

 

เอกสารที่เกี่ยวข้องและวิธีการสมัคร:

รายละเอียดเรื่องหลักสูตรและทุนการศึกษาเพิ่มเติม สามารถกรอกแบบฟอร์มได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

31 ตุลาคม 2563 หรือจนกว่าโควต้าทุนจะหมด

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Facebook @ccnthai

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ