กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศรับสมัครงาน เงินเดือน 76,000 บาท

กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทะเล เงินเดือนไม่เกินเดือนละ 76,000 บาท โดยค่าตอบแทนขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการฯเกี่ยวกับคุณสมบัติ ลักษณะงานที่ผ่านมา และระยะเวลาของประสบการณ์การทำงาน ที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับคัดเลือก

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-สัญชาติไทย

-อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 70 ปี

-ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

-ไม่เป็นผู้ที่กายทุพพลภาพ

-ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

-ไม่เคยต้องโทษจำคุก

-ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ

-จบการศึกษาเกี่ยวกับด้านกฎมายทางทะเล หรือกฎหมายระหว่างประเทศ

-มีประสบการณ์การทำงาน และเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการที่เเกี่ยวข้องกับกฎหมายทางทะเล ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี

-มีผลงานเกี่ยวข้องด้านกฎหมายทางทะเล หรือโครงการในระดับประเทศที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือปรากฎในเอกสารทางวิชาการระดับประเทศ อย่างน้อย 3 ชิ้น

 

วิธีการสมัคร:

-ยื่นสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กระทรวงการต่างประเทศ

-ส่งเอกสารสมัครผ่านทางอีเมลตามที่ระบุในเอกสารเพิ่มเติม

-ส่งเอกสารสมัครผ่านทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ระบุในเอกสารเพิ่มเติม

 

ปิดรับสมัคร:

12 กันยายน 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของการสมัครที่นี่

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ