ทุนการศึกษา UCTS ระดับปริญญาตรีเต็มจำนวน ณ ประเทศมาเลเซีย ปี 2018

วิทยาลัยเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย Sarawak เปิดรับใบสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านเทคโนโลยีการเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ในประเทศมาเลเซีย

ทุนการศึกษานี้ เป็นทุนเต็มจำนวนที่จะมอบให้กับนักศึกษา 12 คนแรกที่สมัครเข้าเรียนที่สถาบัน

มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญด้านการประมวลผลผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับไม้ในวงกว้าง และเกี่ยวข้องกับทักษะในการทำงานจริงเพื่อตอบสนองความต้องการระดับมืออาชีพในตลาดโลก ที่มีการแข่งขันสูง พร้อมผลิตบัณฑิตที่เต็มไปด้วยความมั่นใจ มีค่านิยมทางจริยธรรม และคุณธรรมที่โดดเด่น

หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบโดยการผสมผสานของความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับชนิดของไม้ การเข้าสู่ระบบการประมวลผล การประมวลผล การใช้เครื่องจักร คุณสมบัติการออกแบบ และด้านเศรษฐศาสตร์เข้าด้วยกัน

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาจะครอบคลุมค่าเล่าเรียนสำหรับหลักสูตรสี่ปี

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรีด้านเทคโนโลยี (เกียรตินิยม) ด้านเทคโนโลยีการเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ในประเทศมาเลเซีย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

คุณสมบัติตรวจสอบได้ ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

สมัครได้ทางออนไลน์

 

ปิดรับสมัคร:

เปิดรับสมัครตลอดเวลา ไม่มีกำหนดปิดรับสมัคร

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ใบสมัครออนไลน์

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ