สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 5 อัตรา วันนี้ – 9 ม.ค. 2562!!

โอกาสดีสำหรับผู้ที่กำลังมองหาช่องทางสอบเพื่อเข้ารับราชการ ขณะนี้ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบ จำนวน 5 อัตรา โดยเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2561 – 9 มกราคม 2562

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ด้านล่างนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดสอบ:

1. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์)

– อัตราเงินเดือน 17,500-19,250 บาท

– จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา

– คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท

 

2. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

– อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท

– จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

– คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. รับรอง ในทุกสาขาวิชา และสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ของ ก.พ.

 

3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

– อัตราเงินเดือน 9,400-12,650 บาท

– จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

– คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรอง ในทุกสาขาวิชา และสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับ ปวส. หรือสูงกว่า ของ ก.พ.

 

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2561 – 9 มกราคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://thaigov.thaijobjob.com/

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

ที่มา: ประกาศผลสอบ.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ