แข่งขัน “Jus(t)act Hackathon” ชิงรางวัล พร้อมโล่เกียรติคุณ และเกียรติบัตร

เพื่อระดมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมส่งเสริมการเข้าถึงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น เพื่อนำไปใช้สำหรับส่งเสริมการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้กับประชาชนในภาพรวมของกระทรวงยุติธรรมและประเทศ เราจึงอยากเชิญชวนคุณมาร่วมในการประกวดครั้งนี้

เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านความคิดสร้างสรรค์ ทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐสร้างมาตรฐาน รูปแบบ และวิธีการสื่อสารการสร้างการรับรู้กฎหมาย และกระบวนการยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ โดดเด่น แตกต่าง เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ มูลนิธิฟรีดริช เนามัน และ good factory ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน “Jus(t)act Hackathon” เปลี่ยนความเบลอ เป็นความชัด ปลดล็อกโลกทัศน์ ความยุติธรรม ชิงรางวัล พร้อมโล่เกียรติคุณ และเกียรติบัตร

 

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม:

– มีความสนใจที่จะสร้างสรรค์และช่วยเปลี่ยนแปลงให้ประชาชนเข้าถึงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมได้อย่างง่าย

– มีทักษะหรือประสบการณ์ ด้านความคิดสร้างสรรค์ สื่อสารมวลชน ดิจิทัล เทคโนโลยี กิจกรรม/โครงการ (Campaign) การสื่อสาร หรือความสามารถอื่นๆ ในแบบที่คุณถนัดและจะช่วยตอบโจทย์ท้าทายนี้ได้

– สามารถเข้าร่วมมหกรรมระดมสมอง “JUS(T)ACT HACKATHON” เปลี่ยนความเบลอเป็นความชัด ปลดล็อกโลกทัศน์ความยุติธรรม ในวันที่ 14 – 15 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

 

กำหนดการจัดกิจกรรม:

– รับสมัคร ตั้งแต่ วันนี้ ถึง วันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2562

– ประกาศผล รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2562

– เข้าร่วมมหกรรมระดมสมอง “JUS (T) ACT HACKATHON” เปลี่ยนความเบลอเป็นความชัด ปลดล็อกโลกทัศน์ความยุติธรรม ในวันที่ 14 – 15 กันยายน พ.ศ.2562 ณ ร้าน Too Fast To Sleep สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร

 

รางวัลการแข่งขัน:

– รางวัลสำหรับผู้ชนะพร้อมโล่เกียรติคุณ

– เกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

 

ติดต่อสอบถาม:

สมัครที่นี่

– กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

– โทรศัพท์ : 0 2142 3685 (วันและเวลาราชการ)

– โทรสาร : 0 2143 8354

– อีเมล : justicechannel.tv@gmail.com

– เฟซบุ๊ก : www.facebook.com/weareoja

 

ที่มา: สำนักงานกิจการยุติธรรม

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ