กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศเปิดรับสมัครงาน 26 ส.ค. นี้

กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศเปิดรับสมัครพนักงานพนักงานค้นคว้าและวิเคราะห์จัดการข้อมูลเกี่ยวกับการค้ามนุษย์

เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม – 6 กันยายน 2562

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

2. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี-ดีมาก

3. มีความรู้และความสนใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการต่อต้านการค้ามนุษย์ การปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และสถานการณ์วิกฤติทางสังคมระหว่างประเทศที่สำคัญในปัจจุบัน

4. มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัยข้อมูล การแปล การสรุปความ การเขียนบทความและการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ

5. มีความกระตือรือร้น คล่องแคล่ว มนุษยสัมพันธ์ดีและสามารถทำงานเป็นทีมได้

6. มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะในช่องทางอินเตอร์เน็ตและสื่อออนไลน์

7. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel และ PowerPoint) ได้อย่างดีและสามารถพิมพ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้คล่อง

 

วิธีการสมัคร:

สมัครได้ตามรายละเอียดในประกาศรับสมัครงาน คลิกที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม – 6 กันยายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

กระทรวงการต่างประเทศ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ