ธ.กสิกรไทย เปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโททั้งในและต่างประเทศ ประจำปี 2562

ธนาคารกสิกรไทย เปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปี 2562 ซึ่งทุนดังกล่าวเป็นทุนสำหรับบุคคลทั่วไปและพนักงานของธนาคารกสิกรไทยที่สนใจเรียนต่อระดับปริญญาโททั้งในและต่างประเทศ

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

​ทุนการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 8 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาในสาขาต่อไปนี้

– สาขาวิชา MBA, Finance, Financial Engineering และอื่นๆ จำนวน 5 ทุน

– สาขาวิชา Business Data Analytics จำนวน 3 ทุน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี (เฉพาะสาขาวิชา Business Data Analytics อายุไม่เกิน 28 ปี)

2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

3. ไม่จำกัดสาขาวิชาและมีเกรดเฉลี่ย(GPA) ไม่น้อยกว่า 3.00

4. มีผลสอบ TOEFL (Internet-based) ไม่น้อยกว่า 80 คะแนน หรือ IELTS ไม่น้อยกว่าระดับ 6 หรือ CU-TEP, TU-GET ที่เทียบเท่า TOEFL (Internet-based) 80 คะแนน

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สถาบันการศึกษาในและต่างประเทศ ประจำปี 2562

– หนังสือรับรอง ผู้สมัครสอบชิงทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2562

– หนังสือรับรอง ผู้สมัครสอบชิงทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาต่างประเทศ ประจำปี 2562

 

วิธีการสมัคร:

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสมัครได้ที่นี่ คลิก

 

ปิดรับสมัคร:

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 9 เมษายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

kasikornbank.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ