สมัครเลย!! ฝึกงานกับธนาคารกสิกรไทย ภายใต้โครงการ “K Capstone Internship 2019”

ธนาคารกสิกรไทยประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3-4 เพื่อเข้าฝึกงานกับธนาคารภายใต้โครงการ “K Capstone Internship 2019”  

โดยระยะเวลาการฝึกงานจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน – 26 กรกฎาคม 2562 (รวม 2 เดือน)

 

 

สวัสดิการ:

– เบี้ยเลี้ยงรายวัน

– ประกันสุขภาพ

– โอกาสได้รับทุนการศึกษา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3-4

2. ศึกษาอยู่ในสาขาต่อไปนี้

– Computer Science (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

– Computer Engineer (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

– Finance (บัญชี)

– Economic (เศรษฐศาสตร์)

– Business Administration (Accounting, Marketing และสาขาที่เกี่ยวข้อง)

– สาขาอื่นๆ ที่มีความสนใจเกี่ยวกับสถาบันการเงิน

3. GPA 2.75

4. มีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีมได้ มองโลกในแง่ดี

5. ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้

6. สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

 

วิธีการสมัคร:

สมัครขอฝึกงานได้ที่เว็บไซต์ k-capstone-internship-2019

 

ปิดรับสมัคร:

31 มกราคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

k-capstone-internship-2019

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ